لینک های دسترسی

برکناري سه مامور از جانب رئيس جمهور اوکرائين - 2004-12-18


ليونيد کوچما ، رئيس جمهور اوکرائين که مدت کارش به پايان رسيده است ، سه مامور حکومت را به شمول يکي از کسانيرا که بقرار گزارش از ويکتور ياشچينکو کانديد رياست جمهوري از حزب مخالف ، حمايت ميکرد ، برکنار نموده است رئيس جمهور کوچما اين تغييرات را بروز جمعه انجام داد. قبلا در اوايل هفته ، روز نامه » فيناشل تايمز « چاپ لند از يکي از جمله برطرف شدگان نقل قول نمود که گفته است مامورين دولت از کوچما خواستند تا از قدرت خود کارگرفته تظاهرات وسيع کيف را ، آرام سازد ازين مامور همچنان گزارش داده شده که گفته است تقريبا تمام ماموين ملکي دولت معتقد هستند که ياشچينکو رئيس جمهور آينده اوکراين خواهد بود ياشچنکو ،در مسابقه آراي براي مقام رياست جمهوري با صدراعظم تفاوت اندکي دارد . در مورد اين دو نفر بتاريخ ۲۶ دسامبر ، بارديگر راي داده ميشود. و اوراق آرا جاي راي دهي ماه نوامبر را خواهد گرفت

XS
SM
MD
LG