لینک های دسترسی

Breaking News

تهديد يک شاخه  القاعده  در عربستان سعودي - 2004-12-19


يک سايت کمپيوتري بيابينه اي را نشر کرده که فکر مي شود از سوي شاخه القاعده در عربستان سعودي بوده و درآن القاعده از جنگجويان خود تقاضا کرده بر پايگاه هاي نفتي آن کشور که بزرگترين مستخرج و توليد کننده نفت جهان است حمله کنند . اين بيانبه که صحت آن تا کنون تائييد شده نتوانسته ، از همه مجاهدين در شبه جزيره عربستان سعودي تقاضا مي کند تاسيسات نفتي اي را هدف قرار بدهند که به دشمنان عربستان سعوي خدمت گذاري مي کنند . اين پيام بعد از آنداده شده که اسامه بن لادن از جنجگويان خود خواست بر اهداف نفتي عراق و خليج حمله کنند . عربستان سعودي با يک مکوج خشونت ۱۹ ماهه حاميان القاعده مبارزه دارد . جنگجويان خارجها را در در حومه کيمياوي نفتي يانبو و در شهر نفتي الکوبار بقتلررسانيده اند. اما تا کنون از حمله مستقيم بر پايگاه هاي و تاسيسات نفتي گذارشي نشده بود .

XS
SM
MD
LG