لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزي وزراي ايرا که تابعيت دو کشور را دارند و کساني ايرا که  تحصيلات کافي ندارندشامل کابينه نميسازد - 2004-12-21


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ميگويد که وي وزراي کابينه آينده را که تابعيت دوگانه خود را نگهدارند در کابينه شامل نمي سازد نطاق حامد کرزي به خبرنگاران در کابل امروز گفت وزراي که تابعيت دو کشور را دارند بايد از تابعيت کشور ديگر صرفنظر کنند گزارش ها ميرساند که اشرف غني وزير ماليه و علي احمد جلالي وزير داخله ) که در صداي امريکا براي چند سال کار ميکرد ( دو نفر از وزراي کابينه هستند که تحت تاثي اين قانون قرار ميگيرند نطاق همچنان گفت که حامد کرزي جدا به اين ماده قانون احترام دارد که تمام وزرا بايد فارغ التحصيل پوهنتون باشند زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده در افغانستان ، به صداي امريکا گفت که حامد کرزي کابينه جديد خود را طي چند روز آينده اعلام خواهد کرد

XS
SM
MD
LG