لینک های دسترسی

Breaking News

اسناد  جديد  اداره  تحقيقات فدرال  در مورد  بد رفتاري  با زندانيان  در عراق و گوانتانامو - 2004-12-21


اتهامات جديدي وارد شده که زندانيان در توقيف ايالات متحده درعراق و گوانتانامو از بد رفتاري هاي شديد جنسي در جريان تحقيقات رنج مي کشند. عمال اداره تحقيقات فدرال ايالات متحده اف بي آي اين بدرفتاري ها را در يک پوسته الکترونيک جديد که بدست اتحاديه آزادي هاي مدني ايالات متحده رسيده است تشريح کرده اند. در يکي از اين پوسته ها يک مامور اف بي آي ميگويد وي در گونتانامو شاهد زنجير کردن زندانيان براي بيست و چهار ساعت بروي زمين گذاشتند تااينکه ادرار نمودند. در يک پوسته ديگر الکترونيکي اف بي آي گزارش ميدهد که يکشخص که از او نام نبرده زندانيان ملکي عراقي را ديده که لت و کوب و خفه شده اند. اين پوسته الکترونيک همچنان ادعا ميکند که تحقيق کنندگان نظامي در گوانتانامو خود را مامورين اف بي آي نعرفي کردند تا از مسؤليت اعمال شان احتراز کرده باشند. امروز قصر سفيد گفت اگر بد رفتاري صورت گرفته باشد انتظار ميرود که قواي نظامي تحقيقات کامل را بعمل آورد. همچنان قصر سفيد يکي از اين اتهامات را که ميگويد رئيس جمهور بُش يک فرمان اجرائي را براي تائيد بعضي از روشهاي تحقيقاتي امضا کرده رد کرده است.

XS
SM
MD
LG