لینک های دسترسی

پوتين غرب را متهم ميکند که معيارهاي دوگانه دارد. - 2004-12-23


ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه ميگويد کشورش با ايالات متحده هنوز هم مشارکت دارد ولي کشورهاي غربي را در يک سلسله موضوعات بشمول عراق مورد انتقاد قرار داد. پوتين امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي در کرملين گفت در مورد اينکه آيا در عراق، در حاليکه هنوز تحت اشغال است، داير شدن انتخابات ديموکراتيک ممکن است يا نه شک و ترديد جدي دارد. ولاديمير پوتين گفت بنظر او غرب در موارد انتخابات و حقوق بشر معيارهاي دوگانه دارد. رئيس جمهور روسيه بخاطر انتقادات ياالات متحده از اصلاحات سياسي اش، بشمول خاتمه دادن انتخابات عمومي براي تعيين گورنرها عصباني شد. پوتين گفت او در مورد آنچه در ايالات متحده رخ ميدهد نيز چندان مسرت ندارد ولي جورج بش، رئيس جمهور را شخص نجيبي ميپندارد. پوتين بار ديگر تکرار کرد که براي دور سوم خود را کانديد نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG