لینک های دسترسی

Breaking News

ناراسيما راو بعمر ۸۳ سالگي درگذشت. - 2004-12-23


ناراسيما راو صدراعظم سابق هند بعمر ۸۳ سالگي وفات يافت. او دو هفته قبل بيک حمله قلبي مطاب شده بود. اصلاحات بازار آزاد ناراسيماراو در ۱۵ سال قبل هند را از ملت تقريباً مفلس بيک قدرت اقتصادي منطقه مبدل ساخت. او من موهن سنگه، يک اقتصاددان بانک جهاني و صدراعظم فعلي را بحيث وزير ماليه تعيين کرده و در اقتصاد کشور تحول بزرگي را بوجود آورد. بعد از قتل راجيڤ گاندهي، صدراعظم فقيد در سال ۱۹۹۱ انتخاب ناراسيما راو انتخاب غير مترقبه اي بود و او تا سال ۱۹۹۶ بحيث صدراعظم باقي ماند. او در سال ۱۹۷۷ به پارلمان انتخاب شد و بين سالهاي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۹ وزارت هاي خارجه و دفاع را بعهده داشت. ناراسيما راو که در رشته هاي حقوق و ساينس تحصيل کرده بود السنه فرانسوي و هسپانوي و چند لسان هندي را روان صحبت ميکرد.

XS
SM
MD
LG