لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس آلمان در مورد حريق در يک مسجد تحقيق ميکند. - 2004-12-23


پوليس آلمان ميگويد در مورد حريقي که يک مسجد را در شهر غربي اوزينگن خساره مند ساخته تحقيق ميکند. پوليس ميگويد کوشش ميکند معلوم نمايد که آيا کسي عمداً بمسجد آتش زده يا علل ديگري وجود داشته است. خساره وارده در حدود ۶۷ هزار دالر تخمين ميشود. کسي درين واقعه مجروح نشده است.

XS
SM
MD
LG