لینک های دسترسی

Breaking News

زلزله مهيب و فاجعه بار دراقيانوس هند - 2004-12-26


وقوع زلزله دربحر در نزديکي سواحل اندونيزيا باعث ايجاد امواج بزرگ شد که به شدت به يک تعداد از کشور هاي آسيائي اصابت کرده دست کم ۷۴۰۰ تنرا هلاک ساخته است . کشور هائيکه شديداً مورد اصابت قرار گرفته عبارتند از سري لانکا ، هند ، اندونيزا ، مالديو و تايلند . رقم تلفات ناشي از اين فاجعه ناشي از بزرگترين زلزله جهان طي چهل سال اخير ،که مرکز ثقل آن در ساخل غربي جزيره سوماتراي اندونيزيا بوده است ، پيبوسته زيادشده مي رود . بلندرفتن امواج بحر موسوم به تسوناميس به دنبال زلزله قوي بشدت ۸٫۹ در سواحل بحري دول آسيائي رخ داد و ميليون ها منزل مسکوني و موتر و عمارترا زير آب ساخت ويا با خود به بحر برد. بسياري از مردم هنوز مفقود الاثر اند بمول سياحين و ماهيگيران و کارمندان تعاوني عاجل بمقابل سيلاب هاي عظيم براي دريافت کسانيکه هلاک نشده اند مجادلهدارند .

بنظر ميرسد سري لانکا بيشترين صدمات را تا کنون متحمل شده است ، و قرارآخرين گذارش ، تا کنون ۳۲۰۰ تن جان شانرا در اين فاجعه از دست داده اند . مقامات سري لانکا يک حالت فاجعه زده را اعلام داشته و از واحد هاي نظامي خواسته است به يک ميليون نفر کمک نمايند که که همه بي خانمان شده اند . مقامات اندونزيائي ميگويند بيش از ۱۹۰۰ نفر ر سما ً در آنکشور مرده تشخيص شده اند . اما ميگويند تماس با بسياري از ساحات آنکشورقطع شده است .

در هند مامورين ميگويند در ساحل جنوبي آنکشور بيش از دو هزار نفردر گذشته اتد مقامات تايلندي ميگويند وفات تقريباً سه صد تن در کشورشان رسماً تائييد شده است . و هزار ها تن يگر مجروح شده اند در حاليکه تعداد کثير ديگر مفقود الاثر اند . در مالديف حال اضطرار اعلام شداست ازوقوع تلفات در برما ومالييزا نيز گذارش شده است .

XS
SM
MD
LG