لینک های دسترسی

زلزله تباه کن جنوب آسيا دقيقا يک سال قبل از زلزله ايست که شهر باستاني بام ايران را بخاک يکسان کرد - 2004-12-26


تقريبا سي هزار نفر در ان زلزله هلاک و ۵۰ هزار نفر ديگر زخمي شدند زلزله ، که بررسي زمين شناسان ايالات متحده انرا شش عشاره هفت به حساب ريکتر نشان داده بودند شهر بام را در اوايل صبح روز ۲۶ دسامبر سال ۲۰۰۳ هنگامي تکان داد که باشندگان شهر بخواب بودند اکثر عمارات د ربام زلزله پروف نبودو با خشت خام و گل ساخته شده بود چندين تکان عمده در امتداد ايران در مناطقي که زلزله هاي عمده رخ داده ،در گذشته صورت گرفته است . ۱۴ ساله قبل در اثر تکان هاي زلزله در شمال غرب ايران ۳۵ هزار نفر کشته شدند

XS
SM
MD
LG