لینک های دسترسی

افراد مسلح  يک مامور  امنيتي عراق را کشتند - 2004-12-26


مردان مسلح نقاب پوش ، يک مامور امنيتي را در بغداد بحيث ادامه مبارزه وايجاد تشدد در برابر قواي دفاعي نوکار عراق کشتند مقامات ميگويند که مامور و گارد محافظوي در ماوايل امروز يکشنبه زماني مورد حمله قرار گرفتند که بجانب کار روان بودند شورشيان مکررا مامورين عراقي و قواي امنيتي را که تندروان ادعا ميکنند براي اشغالگران ايالات متحده کار مي نمايند ، هدف قرار ميدهند بروز شنبه اردوي ايالات متحده اعلام کرد که دو رهبر گروه تندرو را که با ابو مصب زرقاوي دهشت افگني که تحت تعقيب است ، توقيف نموده اند مامورين اردو ميگويند که قواي پياده بحريه ايالات متحده دو رهبر را در جريان حمله بر شهر رمادي در اوايل همين ما توقيف نمودند اين دو نفر به اعدام يازده نفر از محافظين گارد ملي عراق ، تعبيه بم و داخل کردن مخفيانه تندروان خارجي بداخل عراق متهم ميباشند

XS
SM
MD
LG