لینک های دسترسی

يوکرايني ها  راي ميدهند - 2004-12-26


يوکرايني ها در يک دور سوم راي گيري براي انتخاب رئيس جمهور شان ، که از نزديک مواظبت مي گردد ، شرکت کرده اند . فکر مي شود ويکتور يوشچينکو ، رهبر حزب مخا ف ، بر ويکتور يانوکووويچ صراعظم يوکراين ، که پيروزي انتخاباتي او را محکمه عالي يوکراين در ماته قبل باطل اعلام کرد ، برنده گرد. حدود ۱۲٫۰۰۰ ناظر خارجي جريان راي گيربي امروزي در يوکراينر ا که سومين طي هشت هفته ايخر است مشاهده مي کنند. ليونميد کوچمان ؟ رئيس جمهر برحال يوکراين ميگويدر اميدوار است راي گيري جاري آخرين در نوع اش باشد . قرار است يک بررسي افکار عامه راي دهندگان به محض آنکه مراکز راي گيري مسدود شگردد نشر شود. يوشچينکو ميگويد هرگاه برياست جمهري کشور اش اتخابر گردد يوکراينرا به جانب شراکت نزديکتر ر با اروپاي غربي سوقخواهدداد . و امات در عين حال روابءط نزديک يوکدراين را با روسيه که در يوکراين تا ۱۹۹۱ زمامداري کرد نگه خواهد کرد. يانوکوويچ تصريح کرده است آنچه را که مي گويد ضرورت به حفظ روابط بسيار نزديک با ماسکو است .

XS
SM
MD
LG