لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم اوکراين سوگند ياد کرده که باوجود راه بندان مخالفين بکار خود ادامه بدهد. - 2004-12-29


ويکتور يانوکوويچ، صدراعظم اوکراين بار ديگر سوگند ياد کرده که با وجود شکست در انتخابات رياست جمهوري روز يکشنبه در عهده خود باقي بماند. صدراعظم بروز چهارشنبه، چند ساعت بعد ازان صحبت کرد که حاميان رقيب انتخاباتي او، وي را از داير کردن جلسه کابينه بازداشتند. ويکتور يوشنکو، برنده انتخابات بروز سه شنبه بعد ازانکه صدراعظم از اعتراف به شکست خودداري کرده گفت در وظيفه باقي ميماند، خواستار راه بندان دفترش گرديد. نتايج رسمي انتخابات که بروز سه شنبه منتشر شد نشان ميدهد که يوشنکو ۵۲ فيصد و صدراعظم ۴۴ فيصد آرا را بدست آورده اند. اما مامورين ميگويند که يانوکوويچ خواستار غور مجدد بر نتايج انتخابات شده و از تقلب گسترده ياد آورد گرديده است. در عين زمان، ليونيد کوچما، رئيس جمهور که دوره کارش بپايان رسيده، اندري کولييوف، معاون صدارت را که از کرسي پارلمان استعفي نکرد، برطرف نموده است. قانون اوکراين اخذ همزمان کرسي ها در پارلمان و کابينه را ممنوع ساخته است.

XS
SM
MD
LG