لینک های دسترسی

Breaking News

توضيحات مشرف در مورد ادامه کار بحيث قوماندان اعلي اردو - 2004-12-29


مطبوعات پاکستان گزارش ميدهند که پرويز مشرف رئيس جمهور آنکشور در نظر دارد بروز پنجشنبه خطاب به ملت ، احتمالا درباره اينکه تعهد خودرا در مورد دست کشيدن از قومانداني اردو نقض کرده است توضيحات بدهد جنرال مشرف که به تعقيب يک کودتاي بدون خونريزي در سال ۱۹۹۹ قدرت را بدست گرفت تعهد نمود که قبل از سي ويکم ماه دسامبر همين سال از قومانداني اعلي اردو دست خواهد کشيد وي اين وعده را بخاطري نمود تا حمايت مردم را در تعديل قانون اساسي که به پرويز مشرف صلاحيت عام و تمام ميدهد ، کسب نمايد . اما در اوايل همين ماه وي گفت که بحيث قوماندان اعلي اردو باقي خواهد ماند و در آينده در مورد اين تصميم خود در تلويزيون خطابه اي ايراد خواهد کرد روز پنجشنبه خطابه اي او يک روز قبل از ضرب العجل سي و يکم ماه دسامبر خواهد بود

XS
SM
MD
LG