لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف اعلام کرد که بحيث قوماندان اردو بکار خود ادامه ميدهد. - 2004-12-30


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان باوجود اينکه قبلاً وعده داده بود از عهده خود منحيث قوماندان اردو کناره گيري کند، رسماً اعلام کرد که در نظر دارد، بکار خود درين عهده ادامه بدهد. جنرال مشرف طي بيانيه خطاب بملت بروز پنجشنبه گفت بخاطر ثبات اقتصادي و سياسي کشور تصميم گرفته هر دو عهده را نگهدارد. جنرال مشرف گفت مجلسين سنا و شوراي ملي قبلاً اين اقدام را تصويب کرده و مخالفين بايد باحتجاجات شان خاتمه داده و به تصميم اکثريت احترام قائل شوند. يک اتحاد احزاب مذهبي مخالف حکومت گفت اگر او استعفي ندهد، روز اول سال را روز سياه اعلام خواهند کرد. جنرال مشرف که در سال ۱۹۹۹ طي يک کودتاي بدون خونريزي قدرت را بدست گرفت. در اوائل سال جاري او گفت صرف عهده رياست جمهوري را حفظ خواهد کرد و تا ختم سال جاري از عهده قومانداني اردو کنار خواهد رفت. او بمنظور کسب پشتيباني براي تعديل قانوني اساسي که برايش قدرت بيشتري داد، آن تعهد را بعمل آورده بود.

XS
SM
MD
LG