لینک های دسترسی

محکمه عالي اوکراين همه چهار شکايت  را رد کرد. - 2004-12-30


محکمه عالي اوکراين همه چهار شکايت تقلب در انتخابات را رد کرد که ويکتور يانوکوويچ، صدراعظم، بازنده مشهود تجديد انتخابات رياست جمهوري، ارائه کرده بود. يک نطاق امروز در کيف گفت شکايت نهائي تحت غور قرار داده نخواهد شد. قبلاً در جريان هفته محکمه سه چلنج ديگر را که يانوکوويچ ثبت کرده بود نيز رد نمود. نتايج مقدماتي نهائي انتخابات نشان ميدهد که ويکتور يوشنکو کانديد مخالف حکومت ۵۲ فيصد و يانوکوويچ ۴۴ فيصد آرا را بدست آورده است. صدراعظم که از اعتراف بشکست امتناع ورزيده سوگند ياد نموده است که وقتي کميسيون انتخابات نتايج رسمي انتخابات را منتشر سازد چلنج هاي بيشتري را ثبت محکمه خواهد کرد. کميسيون هم اکنون شکايت يانوکوويچ را که حاکيست در همه ۲۲۵ حوزه انتخاباتي تقلب صورت گرفته بود، تحت غود قرار داده است. در عين زمان يوشنکو کار را روي تشکيل حکومت تحت رياست جمهور خود، آغاز کرده است.

XS
SM
MD
LG