لینک های دسترسی

Breaking News

پاول با انان ملاقات ميکند. - 2004-12-31


کولن پاول، وزير خارجه ايالات متحده امروز با کوفي انان سرمنشي ملل متحد ملاقات ميکند تا پروگرام کمک بمصيبت رسيدگان زلزله و امواج بحري در آسيا را مورد بحث قرار دهد. اين ملاقات که امروز بعد از ظهر بوقت نيويارک داير خواهد شد در حالي صورت ميگيرد که حکومت بش اقدام خود را در مورد کمک بمصيبت رسيدگان توسعه داده است. وزير خارجه بروز يکشنبه جهت بازديد از مناطق آسيب ديده بمنطقه ميرود و جب بش، گورنر ايالت فلوريدا، برادر رئيس جمهور درين سفر معيت او را خواهد داشت. جب بش در مورد برخورد با مصايب طبيعي چون توفان بحري در ايالت خود تجربه دارد. ماتمورين حکومت بش ميگويند چنين بازديدها ارزيابي مستقيم را فراهم خواهد کرد تا در انسجام مساعي عظيم امداد کمک کند. طيارات نظامي ايالات متحده بتحويل دهي تدارکات به تايلند و اندونيزيا آغاز کرده و ارسال وسيعتر کمک توسط کشتي هاي بحريه ايالات متحده به کساني که از مصيبت جان بسلامت برده اند آغاز يافته است.

XS
SM
MD
LG