لینک های دسترسی

مخالفين حکومت پاکستان براي يادبود از روز اول سال نو منحيث روز سياه آمادگي ميگيرند. - 2004-12-31


مخالفين حکومت پاکستان آمادگي دارند که روز اول سال نو را در قبال شکستن تعهد پرويز مشرف در مورد استعفي از عهده قومانداني اردو، روز سياه نام گزاري کنند. اعضاي يک اتحاد اسلامي و ساير احزاب در نظر دارند بروز شنبه در عکس العمل به اعلاميه جنرال مشرف مبني برينکه در عهده قومانداني اردو باقي خواهد ماند، مظاهره کنند. جنرال مشرف که در سال ۱۹۹۹ طي يک کودتاي بدون خونريزي قدرت را بدست گرفت، دست راستي ها مذهبي را بخاطر شکستن تعهد خود که در بدل اخذ پشتيباني آنها در قسمت تصويب تعديل قانون اساسي نموده بود، بخشم در آورده است. بموجب آن تعديل مشرف قدرت بيشتري کسب کرد. اسلاميست هاي مخالف مشرف قبلاً چهار اجتماع ضد مشرف را در طول ماه داير کرده بودند. تعداد اشتراک کنندگان چندان زياد نبود ولي رهبران مخالفين اميدوارند اعلاميه رسمي مشرف پشتيباني از آنها را بيشتر سازد.

XS
SM
MD
LG