لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر امريکائي و عراقي ۴۹ شورشي مظنون را دستگير کردند. - 2004-12-31


بادامه عمليات مصون ساختن عراق قبل از انتخابات ماه جنوري، عساکر امريکائي و عراقي ۴۹ شورشي مظنون را در شمال بغداد دستگير کردند. قواي نظامي ايالات متحده ميگويد اين عمليات قبل از سپيده دم امروزي در شهر دول وييه واقع در منطقه اي صورت گرفت که به مثلث سني مشهور است و نقطه رشد شورش در عراق ميباشد. در عين زمان عمله اطفائيه در بغداد حريقي را در تصفيه خانه عمده بغداد که هدف يک حمله خرابکارانه شورشيان قرار گرفته بود، خاموش ساخته است. همچنان امروز در نزديک فلوجه، جسد يک تن از اعضاي گارد ملي عراق کشف شد که دران يادداشتي نصب شده بود و سايرين را هشدار ميداد تا با قواي تحت رهبري ايالات متحده همکاري نکنند. قواي امنيتي عراق هدف عمده خشونت شورشيان بوده اند. و پارلمان کورياي جنوبي امروز بااکثريت آرا تمديد مدت خدمت قواي ۳۶۰۰ نفري آن کشور رادر عراق براي يک سال ديگر تصويب کرد.

XS
SM
MD
LG