لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن  هفت  فلسطيني  در باريکه  غزه - 2005-01-04


تانکهاي اسرائيلي بر يک ساحه در شمال غزه امروز شليک کرده و هفت طفل و نو جوان فلسطيني را کشته و شش نفر ديگر را زخمي ساخته است. مامورين شفاخانه فلسطين ميگويند کشته شدگان بين سنين يازده تا هفده ساله بودند که در يک مزرعه توت زميني کار ميکردند. منابع نظامي اسرائيل ميگويند هدف اين گلوله باري تندرواني بودند که چندين هاوان را بر يک آبادي يهودي نشين نزديک اين محل شليک کرده بودند. اردوي اسرائيل همچنان ميگويد چنين معلوم ميشود که اکثر کشته شدگان متعلق به گروه تندروحماس بوده اند. دفتر اريل شرون صدراعظم اسرائيل تندرواني را که راکت شليک ميکنند متهم نمود که از مردان ملکي براي پوشش اعمال شان استفاده ميکنند. محمود عباس کاندي رياست اداره خود مختار فلسطيني که در غزه مصروف مبارزات انتخاباتي است گفت قربانيان شهداي هستند که توسط طهيونيستهاي دشمن کشته شدند. اين يک لحن غير معمول شديد از طرف محمود عباس بود که نسبتاً اعتدال پسند خوانده ميشود.

XS
SM
MD
LG