لینک های دسترسی

Breaking News

دوام  مساعي  امداد  بر منطقه  زلزله  زده  جنوب آسيا - 2005-01-04


عمليه امداد به سرعت به مساعي شان در جنوب آسيا ادامه ميدهند و مامورين ملل متحد هشدار داده اند که تعداد تلفات از زلزلزه هفته گذشته و امواج خروشان ناشي از آن اگر نجات يافتگان به آب پاک و ساير احتياجات دسترسي پيدا نکنند بلند خواهد رفت. مساعي بين المللي امداد امروز سه شنبه زماني به مشکلات بر خورد که ميدان هوائي عمده جزيره سوماتراي اندونيزيا براي چندين ساعت بعد از آن مسدود گرديد که يک طياره امداد رساني در خط دوش اين ميدان در اثر مواجه شدن با آب متوقف گرديد. ميدان هوائي دو باره باز شد ولي يک ماموري امداد رساني نظامي ايالات متحده گفت اين تصادم نبايد درين موقع اتفاق مي افتاد. سازمان صحي جهان امروز گفت بعضي از پنج مليون نفري که درين منطقه بسر ميبرند بدون آب آشاميدني پاک با تهديد کولرا و ساير امراض مواجه هستند. اين سازمان پيشبيني ميکند که بي ش از پنجصد هزار نفر در فاجعه اخير زخمي شده اند و به معالجه نياز دارند. در مجموع تلفات اين منقطه به يکصد و چهل و پنج نفر ميرسد و در اندونيزيا تنها نود و چهار هزار نفر کشته شده اند. يان ايگلند انسجام دهنده کمک هاي ملل متحد هشدار ميدهد که اکثر قريه هاي در جزيره سوماترا از بين رفته است و اين هراس را به وجود آورده که تعداد تلفات به نحو چشمگيري درين جزيره بلند خواهد رفت.

XS
SM
MD
LG