لینک های دسترسی

Breaking News

افغانها براي مصيبت  زده گان زلزله و طغيان امواج هفته گذشته  خون خود را اهدا ميکنند - 2005-01-05


افغانها براي مصيبت ديدگان هفته گذشته زلزله و طغيان امواج ناشي از ان ميخواهند خون خود را اهدا کنند و حکومت از اردوي ايالات متحده خواسته است تا براي ارسال داکتر به مناطق مصيب رسيده کمک کنند وزارت دفاع افغانسنتان ميگويد که تقريبا بيش از ده نفر اشخاص فني طبابت و يک طياره مملو از سامان و الات بجانب هند و سريلانکا عزيمت نمودند گزارشها از کابل حاکيست که خون دادن در پايتخت آغاز شده و قرار است در سرتاسر افغانستان به شمول جنوب و جنوب شرق انکشور که مليشاهاي طالب حملاتي را بر اهداف حکومت و عساکر خارجي انجام ميدهند نيز توسعه يابد يک گروه داکتران استراليايي که بنام » اميد و مواظبت از همه « ياد ميشوند در مورد اعانه و جمع اوري خون فعاليت زياد مينمايند وزارت صحيه افغانستان ميگويد که خون اول معائيه شده و بعد در بانک خون جمع اوري ميشود تا به مناطق آسيب ديده انتقال داده شود

XS
SM
MD
LG