لینک های دسترسی

Breaking News

هند وپاکستان مذاکرات تقسيم آب را بدون رسيدن به موافقه يي  پايان دادند. - 2005-01-07


هند وپاکستان مذاکرات روي حل يک منازعه روي پلان هاي اعمار يک بند آب گردان را در منطقه مورد منازعه کشمير بدون رسيدن به موافقه يي پايان بخشيدند. مامورين مربوط اين خبر را امروز جمعه در دهلي جديد اعلام داشتند. اين مذاکرات روز سه شنبه آغاز گرديد و قرار بود دو روز دوام نمايد. اما نمايندگان اين مباحثات را با اين اميدواري يک روز ديگر تمديد کردند که يک موافقه بدست خواهد آمد. اسلام آباد خوف دارد که پلان هاي هند جهت اعمار يک بند آب گردان در منطقه باغليار کمشيرتحت کنترول هند پاکستان را از آب مورد ضرورت از درياي چناب محروم خواهد ساخت . اين دريا از هردو کشور ميگذرد. پاکستان پلان هند را تخطي از پيمان تقسيم آب ۱۹۶۰ بين دو کشور ميخواند. حکومت هند ميگويد اين بند جريان آبرا بسوي پاکستان مختل نخواهد ساخت .

XS
SM
MD
LG