لینک های دسترسی

Breaking News

ژاک شيراک درمورد سرنوشت  يک ژورنالست مفقود شده فرانسوي اظهار نگراني کرد. - 2005-01-07


ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه مي گويد،درباره سرنوشت يک خبر نگار يک روزنامه فرانسوي که روز چهارشنبه در بغداد مفقود الاثر شد نگران است واز تمام ژورنالستان فرانسوي تقاضا کرد تا از عراق خارج شوند. شيراک که در پاريس با خبر نگاران صحبت ميکرد گفت ازهراقدام ممکن استفاده شده تا فلورنس ابي ناس خبرنگار روزنامه لبريشن و ترجمان وي حسين هنون ال سعدي پيداشوند. اين دو نفر بار آخر هنگامي ديده شده اند که صبح روز چهارشنبه هتل شانرا دربغداد ترک ميکردند. مفقود شدن اين خبر نگار زن صرف دو هفته بعد از آنکه دو گزارشکر ديگر فرانسوي بدنبال چهار ماه اسارت در عراق آزاد شدند، حکومت و مردم فرانسه آنرا متوحش ساخته است . يکتن از گروگانان سابق گرستيان چيسان گفت حالا وقت بسيارخطرناکي در عراق ميباشد و شايد گزارشگران بايد تنها سفر هاي کوتاه مدت در آن کشور نمايند.

XS
SM
MD
LG