لینک های دسترسی

Breaking News

حمله افراد قبائلي بر تسهيلات نفت پاکستان - 2005-01-08


مقامات پاکستان ميگويد افراد قبائلي بر تسهيلات گاز حکومت در ايالت بلوچستان حمله کرده و يک بخش شبکه پايپ لين سرتاسري انکشور را طعمه حريق ساخته اند پوليس ميگويد تلفات جاني در جنگ بين قواي شبه نظامي پاکستان و افراد قبائيلي بميان امده است اا تعددا کشته شدگان و مجروحين دقيا معلوم نيست گزارشهاي ضد ونقيضي بدست رسيده که اياحمله بر پايپ لين ، جريان گاز را به ايالت جنوبي سند پاکستان مختل ساخته است يانه ، ساعاتي بعد از اين جنگ که امروز شنبه خاتمه يافت . مامورين گفتند گاز به صورت عادي جريان دارد مقامات ميگويند که جنگ در هنگام شب وقتي صورت گرفت که افراد قبائيلي در تسهيلات گار و پطرول پاکستان در منطقه » سو « در ۳۰۰ کيلو متري جنوب شرق کويته مرکز ايالت بلوچستان ، راکت هاي را پرتاب نمودند قواي شبه نظامي که از مراکز محافظت ميکردند با شليک راکت و هاوان پاسخ گفتند و اين نبرد ساعتها دوام کرد امنيت در مراکز نفت و گاز در جنوب غرب پاکستان ، از مدتها موجب نگراني ميباشد . افراد قبائلي در منطقه براي خود مختاري بيشتر و بدست اوردن سود بيشتر از نفت و گاز ، ميجنگند

XS
SM
MD
LG