لینک های دسترسی

حمله گريلا هاي حزب اله  درسر لبنان  - 2005-01-09


مامورين امنيتي اسرائيل ميگويند گريلا هاي حزب اله بر دسته از قواي گشتي اسرائيل در ساحه مورد نزاع در سرحد لبنان حمله کرده اند . مامورين امنيتي ميگويند گريلا ها راکتي را بر يک عراده عسکري اسرائيل درساحه اي بنام» مزارع شيبا « شليک کردند . گذارش هاي تاهييد ناشده مشعراست تاين حمله تلفاتي را بار نياورده اما تافضيلي مزيدداده نشده است . لبنان و سوريه ميگويند مزارع شيبا جزخاک لبنان است . ملل متحد ميگويد مزارع شيبا جز آن کشور است که اسرائيل آنرااشغال کرده است .

XS
SM
MD
LG