لینک های دسترسی

خلع سلاح سازي دره پنجشير - 2005-01-10


مقامات افغانستان به برچيدن اسلحه ثقيله ازآخرين موضع مستحکم اتحاد شمال ضد طالب در دره پنجشير آغاز. کرده اند . مامورين ميگويند دردره پنجشير ۱۱۰ تانک و همچنان راکت انداز ها ، راکتها و ساير سلاح هاي ثقيله وجوددارد که بايد همه آنها برچيده شوند . آنها ميگويند اين عمليه دو هفته وقت را دربرخواهد گرفت . ناظرين بين المللي از اين عمليه ، که جز ازمساعي افغانستان براي خلع سلاح سازي ميليشيا هاي خصوصي است ، ديده باني مي کنند . ناظرين ميگويند يک پروگرام ديگر به هدف خلع سلاح سازي ، غير فعال سازي و تداخل ميليشيا هاي پيشين تاکنون شامل حال تخمين ۴۰ تا ۶۰ هزار ميليشيا هاي سابق افغانستنان شده است .در مورد خلح سلاح سازي و برچيدن اسلحه ثقيله از دره پنجشير، عبدلالحي ورشان از کابل گذاشي دارد که اينک تقديم مي گردد.

XS
SM
MD
LG