لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس  ملل  متحد براي کمک  به زلزله زدگان در جنوب آسيا - 2005-01-11


مؤسسات جهاني امداد و مامورين حکومتها براي اشتراک در يک کنفرانس دوروزه ملل متحد در مورد چگونگي استفاده از چهار مليارد دالر مساعدتي که براي آسيب ديدگان زلزله ماه گذشته در بحر هند تعهد شده جمع شده اند.

درين کنفرانس مامورين هشتاد کشور بشمول دوازده کشوري که مستقيماً از اين زلزله آسيب ديده اند اشتراک دارند. مامورين ملل متحد ميگويند بر کشور هاي کمک کننده فشار خواهند آورد که اين تعهد بيسابقه را بلا درنگ به به پول نقد مبدل سازند. آنها همچنان ميگويند پيشنهاد يک شرکت مستقل محاسباتي را بنام پرايس واتر هاوس کوپرز براي تعقيب اين عمليات قبول خواهند کرد.

اندرو ناتسيوس رئيس اداره انکشاف بين المللي ايالات متحده از اين کشور در ژنيو نمايندگي ميکند. وي ديروز به خبر نگاران گفت هدف اين کنفرانس انسجام مساعي امداد و آمادگي براي پلان طويل المدت کمک به کشور هاي آسيب ديده است.

XS
SM
MD
LG