لینک های دسترسی

Breaking News

انکار ايران  از  سنگباران  زنان - 2005-01-11


دستگاه قضائي ايران اين اتهامات گروه هاي مدافع حقوق بشر را رد کرده است که هنوز هم حکم مرگ زنان را با سنگباران و اعدام نو جوانان را صادر ميکند.

جمال کريمي راد نطاق دستگاه قضائي ايران امروز به خبر نگاران گفت جمهوري اسلامي چنين احکام قضائي را صادر نمي کند و چنين اتهاماتي بمنظور تحريف سيماي اين کشور است. نطاق گفت حتي اگر چنين احکامي هم از طرف بعضي محاکم صادر شده باشد با مرافعه طلبي به محکمه عالي که تمام اعدام ها را بايد تائيد نمايد غير قابل تغير نيست.

ماه گذشته مجمع عمومي ملل متحد فيصله نامه را به تصويب رسانيد و نگراني خود را در مورد تخلفات بر حقوق بشري در ايران ابراز داشت.

XS
SM
MD
LG