لینک های دسترسی

هشدار  مشرف  به  قبايل    پس  از  حمله بر  ساحه گاز دران منطقه - 2005-01-11


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان هشدار شديد الحني به شورشيان قبايلي براي متوقف ساختن حمله بر ساحه داراي گاز در جنوب غرب پاکستان صادر نمود.

جنرال مشرف در مصاحبه با تلويزيون غير دولتي جيو گفت زمان از سال هاي ۱۹۷۰ که نظاميان شورشيان قبايلي را دران منطقه تسکين ميکردند تغير کرده است. وي گفت ابن بار قبايل نخواهند دانست که اگر حکومت به حملات شان عکس العمل نشان دهد چه ضربه خواهند ديد.

تهديد جنرال مشرف بعد از آن بود که حملات با راکت سه نفر را کشته و پايپ لين گاز را در سوئي در يک زاويه دور افتاده ولايت بلوچستان خساره مند ساخت. حملات با راکت عليه تاسيسات گاوز درين ولايت فقير پاکستان معمول است . مقامات اکثراً قبايلي هاي محلي را به حمله بر پايپ لين گاز متهم ميسازند تا براي بدست آوردن منفعت بيشتر از حکومت فشار آورده باشند.

XS
SM
MD
LG