لینک های دسترسی

Breaking News

عفو عمومي براي قاچاقبران سابق مواد مخدر  - 2005-01-13


حامد کرزي رئيس جمهور افعانستان ميگويد که وي در نظر دارد يک عفو عمومي را به قاچاقبران سابق مواد مخدر اعلام کند اما تنها در صورتيکه در از بين بردن توليدات مواد مخدر که در افغانستان در حال افزايش است کمک نمايند

حامد کرزي امروز چهارشنبه اين مطلب را به جواب يک خبرنگار اظهار کرد که از قول يک وزير گفت آيا حکومت در نطر دارد عفو عمومي را به قاچاق بران متمول اعلام کند اگر انها از اعمال شان دست کشيده و ثروت شانرا براي اعمار مجدد افغانستان بکار ببرند

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفت که اين يک مفکوره ، بد نيست اما بايد کاملا مطمئن بود که اين حرکت قاچاق مواد مخدر را کاهش ميبخشد مامورين مبارزه با مواد مخدر ادعا کردند که در گذشته بعضي از والي ها و صاحب منصبان پوليس در تجارت مواد مخدر که دو بر سوم اقتصاد افغانستان را تشکيل ميدهد شديدا دست داشتند

XS
SM
MD
LG