لینک های دسترسی

Breaking News

بازديد  مفتشين ملل  متحد از  يک محل  ذروي ايران - 2005-01-13


مفتشين ذروي ملل متحد امروز از يک پايگاه نظامي ايران که واشنگتن ادعا ميکند شايد جزئي از فع۸اليتهاي سري تسليحات ذروي ايران باشد ديدن ميکنند. اين منفتشين اداره بين المللي انرژي ذروي روز چهار شنبه براي آغاز يک سلسله تفتيشها بشمول بازديد از مجتمع نظامي پرچين در جنوب شرق تهران وارد ايران شده اند. اوايل اين هفته يک نطاق وزارت خارجه ايران گفت مفتشين اداره بين المللي انرژي ذروي تنها نمونه هاي را از آنچه که ساحات سبز درين محل نظامي ناميده شده از داخل اين مرکز نظامي بر خواهند داشت . مامورين ايراني هشدار داده اند در حاليکه تفتيش از اين محل نظامي را اجازه خواهند داد، جاسوسي از اين تاسيسات را تحمل نخواهند کرد. ايالات متحده ايران را متهم نموده که مخفيانه سلاح ذروي را انکشاف ميدهد . ايران اصرار دارد که پروگرام ذروي اين کشور تنها به مقاصد توليد برق ذروي است.

XS
SM
MD
LG