لینک های دسترسی

وزير دفاع روسيه ميگويد ماسکوخواهان توسعه بيشتر ناتونيست . - 2005-01-14


سرگي لافروف وزير دفاع روسيه ميگويد حکومت وي بخاطرهر اقدام امريکا وناتو براي توسعه مزيد نفوذ شان در منطقه اتحاد شوروي سابق نگران خواهد شد. سرگي لافروف در جريان خطابه در شوراي امريکايي براي روابط بين المللي ديروز در نيويارک گفت روسيه در گسترش بيشتر ناتو دليلي نميبيند. اين سازمان ۲۶ عضوي سال گذشته هفت کشور اروپايي را شامل آن پيمان ساخت . وزير دفاع روسيه همچنان گفت روسيه در مورد حضو نظامي ايالات متحده در گرجستان که يک جمهوريت اتحاد شوروي سايق است نگراني دارد. در گرجشتان يک رئيس جمهور طرفدار امريکا سال گذشته بدنبال يک شورش مردم به سر قدرت آمد. لافروف تاکيد کرد که روسيه مخالف تربيه قواي حافظ طلح گرجشتان براي فعاليتهاي مارواي ابحار نمي باشد. اما وي گفت ماسکو نمي خواهد قواي حافظ صلح گرجستان در منازعات در منطقه قفقاز ذيدخل گردند. .

XS
SM
MD
LG