لینک های دسترسی

Breaking News

يانو کووچ شکايت جديدي را درمورد انتخابات يوکراين اقامه کرده است . - 2005-01-14


ويکتور يانوکووچ کانديد رئيس جمهور يوکراين که در انتخابات اخيربازنده بود يک درخواست ديگر را اقامه کرده ونتايج راي گيري روز ۲۶ دسکبر را بچالش گرفته است . شکايت يانوکويچ امروز جمعه به محکمه عالي يوکر اين سپرده شد.و شامل ۶۲۱ صفحه و يک تعداد ويديو تيپهاست . محکمه درخواستهاي قبلي وي را در مورد انتخابات رد نموده بودکه در آن ويک تور يوشچنکو برنده شده بود.

XS
SM
MD
LG