لینک های دسترسی

Breaking News

پليس پاکستان با مظاهره کنندگان شيعه برخورد نمود. - 2005-01-14


پليس پاکستان با مظاهره کنندگان شيعه که جهت اعتراض بر قتل يکي از رهبران عمده مذهبي شان طي يک حمله ظاهراً فرقوي، به جاده هاي شهر هاي اسلام آباد بر آمدند بر خورد نمود..شاهدان در پايتخت پاکستان ميگويند پليس جهت متفرق ساختن صْدها مظاهره کننده از دنده ها ي مخصوص و گزا اشک آور استفاده کرد.تعدادي از مظاهره کنندگان بسوي قواي امنيتي سنگ پرتاب مي کردند. امروز جمعه فعالين شيعه بعد از اداي نماز جمعه در شهر هاي عمده پاکستان بروي جاده ها بر آمده و از حکومت تقاضا مي کردند تا قاتلين آغا ضيالدين رهبر برجسته مذهبي شانرا تعقيب نمايند. اين رهبر مذهبي روز پنجشنبه از اثر زخمهايي که در جريان گلوله باري در شهر کيگالي در هفته گذشته برداشته بود وفات يافت. پاکستان قيو بر گشت وگذار را نافذ ساخته و در مساجد سرتاسر کشور تدابير شديد امنيتي را نافذ ساخته تا جلو تشدد هاي فرقوي را متعاقب آتشباري هاي اخير گرفته باشد.

XS
SM
MD
LG