لینک های دسترسی

Breaking News

اندونيزيا در جريان برخاست از مصيبت اخير سونامي ازسرايت امراض جلوگيري مي نمايد. - 2005-01-14


ملل متحد ميگويد اندونيزيا توانسته تا از شيوع قابل ملاحظه امراض در جريان بهبودي ازمصيبت هاي زلزله ويران کن زير بحر و طغيان آب ناشي از آن جلو گيري قابل توجهي نمايداما هنوز تهديد بزرگي در باره شيوع امراض موجود است . مارگرتا واهالستورم انسجام دهنده خاص فعاليتهاي خيريه ملل متحد به خبر نگاران امروز در جاکارتا گفت که بسياري مردم بدون داشتن وسايل لازم صحي در خطر امراض بيشتر ساري قرارد ارند. نماينده خاص ملل متحد گفت تيمهاي طبي که مصروف واکسين کردن اطفال هستند چندين واقعه سرخکان را کشف کرده اند.اما نشانه از افزايش امراض خطرناک مکروبي در منطقه آسيب ديده از زلزله به چشم نخورده است . رئيس کمکهاي بشري ملل متحد ميگويد يک هفته ديگررا در بر خواهد گرفت تا رقم نهايي تلفات اين مصيبت نشر شود. جان اگلند به خبر نگاران بروز پنجشنبه در نيويارک گفت رقم تلفات در حال حاضر به ۱۶۰ هزار نفر تخمين شده که اين رقم شامل رقم نهايي تلفات در بعضي مناطق بخاطري نيست که در اثر امواج طغياني آن بحردر اثر لزلزه زير بحر هند به کلي ويران شده و هنوز دسترسي بانها مشکل است .

XS
SM
MD
LG