لینک های دسترسی

Breaking News

حبس ده ساله براي ان عسکر امريکا که زندانيان عراقي را مورد توهين قرار داد - 2005-01-16


يک عسکر ايالات متحده که بخاطر سؤ رفتار با زندانيان عراقي به ده سال حبس براي نقش او در افتضاح زندان ابوغريب محکوم شد محکمه نظامي در فورت هوت ايالت تکزاس ، اين دوره حبس را براي چارلز گرينر تعين نموده دستور داد که اورا ا سلب احترام از اردو اخراج کنند

قضيه عليه اين عسکر ۳۶ ساله که بقول مدعي العموم بحيث زندان بان از ديدن رنج و عذاب محبوسين تحت نظارت خودش لذت ميبرد بطور معمول به محکمه مرافعه راجع شد اماروز شنبه گرينر را از محکمه با زنجير و زولانه بيرون کردند

گرينر بعد از حکم محکمه براي دفاع خود چيزي نگفت اما قبل بران به مامورين استخبارات گفته بود که بود از جانب امرينش اين سؤ رفتار ها دستور داده شده بود وي گفت که از اجراي چنين اعمالي لذت نبرده است يک هيات ژوري ده نفري اردو گرينر را بروز جمعه به اتهام توهين ، سؤرفتار ، توطئه و احمال در وظيفه محکوم گردند

XS
SM
MD
LG