لینک های دسترسی

نمايش  ويديو تيپ هشت گروگان  چينائي  از طرف  شورشيان  در عراق  - 2005-01-18


شورشيان در عراق ويديو تيپ هشت مرد چينائي را پخش کرده اند که ادعا ميشود بحيث گروگان گرفته شده اند. دراين ويديو که تلويزيون عربي الجزيره آنرا پخش کرد ، شورشيان تهديد کرده اند که اگر چين نقش خود را درعراق طي چهل و هشت ساعت واضح نسازد آنها را خواهند کشت. ربايندگان اين افراد ميگويند آنها را که براي يک شرکت چينائي کار ميکردند که با امريکائي ها دراعمار تاسيسات امريکائي در عراق کمک ميکند اختطاف کرده اند. در عين زمان يک نطاق واتيکان ميگويد اختطاف کنندگان باسيلي جورجس کارزموسي يک کشش کليساي کاتوليک را در شهر موصل در شمال عراق آزاد ساخته اند. نطاق گفت غرامتي براي آزادي او پرداخته نشده است . وي روز دو شنبه اختطاف شده بود.

XS
SM
MD
LG