لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان ادعاي هند را مبني بر شليک بر کشمير هند تکذيب ميکند. - 2005-01-21


پاکستان اين ادعاي هند را تکذيب ميکند که براي دومين بار در طول هفته، مرمي هاي هاوان پاکستان بجانب هندي سرحد کشمير اصابت کرده است. تورن جنرال شوکت سلطان، نطاق نظامي پاکستان ميگويد حکومت در مورد اين ادعا تحقيقات کامل نموده و دريافت که ادعا غلط است. دهلي جديد ميگويد حد اقل ده مرمي هاوان و بعضي از مرمي هاي ماشيندار خفيف شام پنجشنبه از جانب پاکستاني خط کنترول که سرحد بالفعل است بداخل قلمرو هند اصابت کرده است. يک روز قبل ازان، مامورين ارشد نظامي دو کشور رقيب دارنده اسلحه ذروي بعد ازان توسط تلفون صحبت کردند که هند شکايت کرد پاکستان شب قبل از آتش بس ۱۴ ماهه کشمير تخطي نمود. اين دو همسايه مذاکرات صلح جامع را براه انداخته و تعهد کرده اند که تشنجات را بحد اقل نگه دارند.

XS
SM
MD
LG