لینک های دسترسی

Breaking News

به عقيده بعضي از متخصصين مثبت بودن نتايج معاينه » توبرکولين«  نميتواند دليلي  بر مصاب بودن شخص به مرض توبرکلوز باشد.  - 2005-01-21


به عقيده بعضي از متخصصين مثبت بودن نتايج معاينه » توبرکولين« نميتواند دليلي بر مصاب بودن شخص به مرض توبرکلوز باشد.

XS
SM
MD
LG