لینک های دسترسی

رئيس جمهور اندونيزيا سوگند ياد کرد تا منطقه توفان زده آچه را بازسازي کند. - 2005-01-21


سوسيلو بامبانگ يودهويونو، رئيس جمهور اندونيزيا تعهد کرده است تا ولايت آچه را که در توفان امواج بحري ۲۶ دسمبر تخريب شده، بازسازي کند. يودهويونو اين تعهد را به تعقيب اداي نماز جمعه در يک مسجد در بنده آچه، مرکز ولايت بعمل آورد. رئيس جمهور اندونيزيا در مراسم عيد اضحي اشتراک کرد. يودهويونو به هزاران تن از نمازگزاران گفت وفت آن فرا رسيده که همه در قبال مصيبت امواج عضيم بحر در آچه دست بدست هم بدهند. اين منطقه براي سي سال گذشته هدف فعاليت هاي شورشيان بوده است. سوماتراي شمالي نزديک ترين جزيره به مرکز زلزله عظيم بشدت ۹٫۰ بمقياس رکتر بود که باعث توفان امواج عظيم و برباد کننده شد. اين توفان باعث هلاکت بيش از ۲۲۰ هزار نفر در سراسر منطقه بحر هند گرديد ولي بيشترين تعداد که بيش از ۱۶۰ هزار مرد، زن و طفل بود در ولايت آچه اندونيزيا هلاک شدند.

XS
SM
MD
LG