لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس فلسطين بوظيفه حراست از سرحد غزه و اسرائيل گماشته شده است. - 2005-01-21


قواي امنيتي فلسطين باميد مانع شدن حملات راکت و هاوان بر اسرائيل، به اخذ موقع در مواضع اشتراتژيک باريکه غزه آغاز کرده است. مامورين فلسطيني ميگويند تا سه هزار پوليس شبه نظامي در شهرهاي شمالي باريکه غزه و مزارع و باغ هاي نزديک آن مستقر ميشوند که تندروان ازانها جهت حمله بر اسرائيل استفاده ميکردند. دور دوم اين سوقيات تا دو روز آينده در نظر گرفته شده که طي آن صاحب منصبان پوليس به جنوب باريکه غزه اعزام خواهند شد. اين سوقيات امروزي فلسطينيان منحيث قدم اول در تجديد همکاري روي موضوعات امنيتي بين اسرائيل و حکومت محمود عباس رئيس اداره خودمختاري فلسطين پنداشته ميشود. رهبر فلسطين همچنان با گروه هاي مسلح تندرو ملاقات ميکند تا آنها را بخاتمه بخشيدن بخشونت در منطقه ترغيب کند. نمايندگان محمود عباس ميگويند مذاکرات مثبت بوده و پيشرفت هائي صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG