لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان عراقي ميگويند بطور مشروطي بر گروگانان چيني ترحم خواهند کرد. - 2005-01-21


شورشياني که تهديد کرده بودند هشت چيني را که در جريان ماه جاري اختطاف کرده بودند خواهند کشت ميگويند اگر چين مسافرت اتباع خود را بعراق منع سازد بمقابل گروگان ها ترحم نشان خواهد داد. چين ميگويد حکومت مؤقت عراق اطمينان داده است که بغداد در قسمت آزادي اين اتباع چين که براي کار ساختماني به عراق رفته اند هرنوع کوشش را براه خواهد انداخت. وسايل نشراتي چين ميگويند معاون رياست جمهوري عراق بخاطر اين اختطاف مراتب تاسف خود را بمقامات بيجنگ ابراز داشته است. تلويزيون عرابي الجزيره ويديوئي را منتشر ساخت که گروگان ها را نشان ميداد و تهديد ميکرد آنها را خواهد کشت مگر اينکه چين نقش خود را در عراق توضيح نمايد. چين ميگويد اين افراد بابتکار خود به عراق رفته اند. آژانس رسمي خبرگزاري چين گفت چين جهت آزادي گروگانان با ميانجي ها همکاري ميکند.

XS
SM
MD
LG