لینک های دسترسی

يک دپلومات قزاقستان در پاکستان وفات يافت. - 2005-01-21


يک دپلومات ارشد قزاقستان از اثر جراحات ناشي از گلوله باري دو روز قبل وفات يافت. صفرعلي اوباکروف، شارژدافير قزاقستان بروز چهارشنبه در منزلش در اسلام آباد در حالي يافت شد که جراحات شديد برداشته بود. او ازان زمان در حالت کوما قرار داشت و امروز در يک شفاخانه حکومتي وفات يافت. آژانس خبرگزاري رويتر از قول پوليس گزارش داد که دو نفري را که معتقدند مسؤل حمله هستند، توقيف کرده است. مامورين پوليس ميگويند اين دو نفر شب را با اوباکروف گذشتانده و با وي صرف طعام کرده بودند. پوليس ميگويد تفنگ و پوچک هاي مرمي را که در حمله مورد استفاده قرار گرفته پيدا کرده اند. موتر اين دپلومات که مفقود بود نيز يافت شده است.

XS
SM
MD
LG