لینک های دسترسی

تصويب يک طرح براي مقابله بامصائب  طبيعي  - 2005-01-22


نمايندگان بيش از ۱۵۰ کشور طرحي را به تصويب رسانيدند که تلفات و خساراتي را کاهش ميدهد که در اثر حوادث طبعيي به بار ميايد نمايندگان در يک کانفرانس پنج روزه جهاني در مورد گاهش مصائب ، که امروز شنبه در »کوبِ« جاپان به پايان رسيد يک چهارچوب عمليات ده ساله را تصويب کردند اين طرح از کشور ها تقاضا ميکند تا پيشگويي هاي جوئي را بين به يکديگر ارائه کرده و ستراتيژي هاي مقابله با انرا به سطح محلي طرح نموده و يک مقدار پول را براي پاککاري بعد از فاجعه ، پس انداز کنند با انهم بعضي از نمايندگان ، مخصوصا از ادارات امداد ، شکايت کردند که در طرح ، در مورد اهداف تعداد تلفات جاني و اندازه خسارات ناشي از حوادث طبيعي چيزي گفته نشده است انتقاداتي ديگر نيز وجود داشت که طرح بصورت واضح با در مورد حوادث طبيعي ناشي از گرم شدن اقليم جهان ذکري ننموده است . نمايندگان بعضي از کشور ها ، بشمول ايالات متحده را متهم به کردن که اين مسايل را کم ارزش جلوه ميدهند

XS
SM
MD
LG