لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت رهبر شورشيان سوداني به پايتخت جنوبي انکشور - 2005-01-22


رهبر نهضت شورشيان جنوب سودان به » رمبک « شهر عمده منطقه براي اولين بار بعد از امضاي قرارداد صلح با حکومت خرطوم مواصلت نمودکه براي خاتمه بخشيدن به جنگ بيست و يک ساله داخلي طرح شده بود جان گيرنگ رهبر اردوي آزادي بخش سودان ، مذاکراتي را روي نسخه نهايي قرار دادي انجام دهد که طي مراسمي در نهم جنوري در شهر نايروبي کينيا به امضا رسيد بروز جمعه ، نهضت آزادي بخش سودان در مورد تشکيل آينده قواي حفظ صلح ملل متحد ابراز نگراني نمود که تعبيه ان قوا بحيث بخشي از پيمان صلح ميباشد گروه شورشي ميگويد که ازان بيم دارد که اکثريت عساکر تعبيه شده از کشور هاي مسلمان باشد که در جريان جنگ طولاني داخلي از حکومت خرطوم حمايت ميکردند

XS
SM
MD
LG