لینک های دسترسی

سفير ايالات متحده پيشگوئي ميکند که اکثر عراقي ها خواهند توانست راي بدهند. - 2005-01-23


سفير ايالات متحده به عراق ميگويد باوجود تهديدحملات شورشيان، اکثر عراقي ها قادر خواهند بود در انتخابات مجوزه روز يکشنبه آينده راي بدهند. جان نگروپانتي، سفير ايالات متحده در پروگرام تلويزيوني شبکه فاکس گفت قواي ايالات متحده و عراق تدابير وسيعي را براي محافظت مراکز راي گيري روي دست خواهند گرفت. او گفت نميتوان مصونيت همه مراکز راي گيري را تضمين کرد ولي اکثر قسمت هاي کشور محفوظ خواهد بود. جان نگروپانتي همچنان آنچه را بهبود يکنواخت در اجراآت قواي امنيتي عراقي که توسط ايالات متحده تربيه شده اند، ستايش کرد. تبصره هاي او در حالي منتشر شد که يک جنرال متقاعد قواي نظامي که عمليات عراق را ارزيابي ميکند ميخواهد عساکر امريکائي عمليه تعليم و تربيه را تسريع و تقويه کنند. روزنامه نيويارک تايمز مينويسد گري لک جنرال متقاعد ميخواهد هزاران مشاور نظامي اضافي با واحدهاي عراقي مستقيماً کار کنند

XS
SM
MD
LG