لینک های دسترسی

اندونيزيا تعداد قربانيان توفان امواج بحري را بلند برد. - 2005-01-23


اندونيزيا بتعداد قربانيان زلزله و توفان امواج بحري ماه گذشته ۷۰۰۰ تن ديگر را اضافه کرده و تعداد مجموعي تلفات لان کشور را بتقريباً ۱۷۴ هزار نفر رسانيده است. علوي شهاب، وزير رفاه اجتماعي بروز شنبه گفت تخمين ۱۰۰ هزار نفر ديگر مفقودالاثر ميباشند. او علاوه کرد که تعداد تلفات وقتي شايد بلند برود که مامورين بر بازسازي ولايت آچه توجه خود را متمرکز سازند. علوي شهاب همچنان تقاضاي حکومت را براي از سر گرفتن مذاکرات صلح با شورشيان جدائي طلب تکرار کرد. در عين زمان، شورشيان ببرهاي تامل سري لانکا حکومت آن کشور را بمانع شدن انتقال کمک ها بمناطق آسيب ديده تحت کنترول شورشيان متهم کرده اند. مامورين حکومت اين اتهامات را تکذيب کرده اند. رهبران شورشيان ديروز با يان پيترسن، وزير خارجه ناروي و يک ميانجي ديگر صلح ملاقات کردند تا مصيبت طبيعي ماه گذشته را مورد بحث قرار دهند. يان پيترسن جهت مذاکرات بمنظور از سر گرفتن مساعي صلح بين حکومت و شورشيان و ارزيابي مناطق مصيبت زده به سري لانکا وارد شده است.

XS
SM
MD
LG