لینک های دسترسی

Breaking News

بقول يک روزنامه وزارت دفاع يک اداره جاسوسي داخلي را ايجاد کرده است. - 2005-01-23


يک گزارش منتشره حاکيست که دانلد رمزفلد، وزير دفاع ايالات متحده يک واحد جاسوسي را در داخل آن وزارت ايجادکرده که بوي صلاحيت وسيع در عمليات جاسوسي در خارج ميدهد. روزنامه واشنگتن پوست مينويسد که دفتر کمک استراتژيک در فلمرو صلاحيت اداره استخبارات مرکزي فعاليت ميکند. اين گزارش در شماره امروزي آن روزنامه حاکيست که اين واحد براي دو سال مخفيانه در عراق، افغانستان و ساير جاها فعاليت کرده است. يک بيانيه وزارت دفاع که امروز منتشر شده موجوديت چنين واحدي را تکذيب ميکند ولي ميگويد با ساير ادارات استخباراتي ايالات متحده، بشمول اداره استخبارات مرکزي مشوره ميکند تا قابليت استخبارات توسط انسان ها را بهبود بخشد. واشنگتن پوست ميگويد اطلاعات را از خلال مصاحبه با مشمولين، و اسنادي بدست آورده است. گفته ميشود که اين واحد قواي عمليات خاص و متخصصين چون کارشناسان زبان و مستنطقين را بکشورهاي دوست و دشمن اعزام ميدارد.

XS
SM
MD
LG