لینک های دسترسی

Breaking News

ويکتور يوشنکو رئيس جمهور جديد طرفدار غرب در اوکراين بکار آغاز کرد. - 2005-01-23


ويکتور يوشنکو اصلاح طلب طرفدار غرب بحيث رئيس جمهور جديد اوکراين رسماً بکار خود آغاز کرده انتخابات و انتقال قدرت را يک پيروزي بزرگ ملي خواند. در جريان مراسم تحليف، صدها هزار پشتيبان يوشنکو در ميدان استقلال کيف اجتماع نموده به آواز بلند يوشنکو فرياد ميزدند. ده ها مامور حکومات خارجي، بشمول کولن پاول، وزير خارجه ايالات متحده نيز درين محفل اشتراک کرده بودند. ويکتور يوشنکو که يک اصلاح طلب طرفدار غرب است بحضار گفت سرنوشت اوکراين به يک اروپاي متحد پيوسته است. او گفت جاي آن کشور در اتحاديه اروپاست و تعهد کرد که يک اوکراين ديموکراتيک و مرفه را بوجود خواهد آورد. او همچنان تعهد کرد که روابط نيک آن جمهوريت شوروي سابق را با روسيه حفظ خواهد نمود. اين مراسم آغاز کار يوشنکو دو ماه بعد از يک راي گيري مملو از تقلب صورت گرفت که دران يوشنکو بمقابل ويکتور يانوکوويچ تحت الحمايه ماسکو شکست خورد. آن انتخابات باعث احتجاجات عظيم گرديد و محکمه عالي اوکراين متعاقباً يک انتخابات تازه را هدايت داد. يوشنکو جانشين ليونيد کوچما شد.

XS
SM
MD
LG