لینک های دسترسی

Breaking News

اتهام پاکستان بر هند به تخلف از آتش  بس در کشمير  - 2005-01-24


چند روز بعد از آنکه هند ادعا نمود که پاکستان دو بار از آتش بس در منطقه مورد منازعه کشمير تخلف ورزيده ، پاکستان هند را به تخلف از آتش بس در منطقه سرحدي نظامي متهم کرده است.

آتش بس بين اين دو قدرت ذروي منطقوي در ماه نومبر سال دو هزار و سه نافذ گرديد. عنصر کليدي درين عمليه شکننده صلح بمنظور حل خصومتي است که از پنجاه سال به اينطرف بين دو کشور وجود دارد.

مسعود خان نطاق وزارت خارجه پاکستان اين اتهام را عليه هند وارد کرد ولي متذکر شد که متارکه هنوز هم پا بر جاست. وي گفت مامورين عالي رتبه نظامي دو جانب در تماس مداوم قرار دارند و هر دو جانب اين اطمينانها را تجديد کرده اند که آتش بس رعايت خواهد شد.

هفته گذشته هند عساکر پاکستان را متهم نمود که دو بار از آنطرف خط کنترول شليک کردند . پاکستان اين اتهام را رد نمود.

XS
SM
MD
LG